REBEKKA EGELAND

Rebekka Egeland er utdannet klinisk psykolog (cand. psych.) og jobber i dag som leder i Falck Healthcare Norge.

Her arbeides det med å fremme god fysisk- og psykisk helse i befolkningen gjennom lett tilgjengelige og tverrfaglige tilbud for å redusere sykefravær og tidlig uføre. Hun har videreutdannelse i Mindfulness fra USA og tar for tiden en 5-årig spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun har bakgrunn som gruppetreningsinstruktør ved Sats Elixia. I 2008 skrev hun bestselgeren «Mindfulness i hverdagen» som har solgt over 40.000 solgte eksemplarer. Hun har også gitt ut kursledermanualen- og arbeidsheftet «Mindfulness-basert kognitiv terapi» (2012) og er medforfatter av boken «24-timers livsstil – sunn, sterk og frisk» (2015) som er basert på Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet og kosthold.

Hun er opptatt av å formidle psykologisk kunnskap, normalisere psykiske lidelser og fjerne tabuer, og har over flere år holdt en rekke kurs og foredrag for både helsepersonell og bedrifter i offentlig- og privat sektor.

CARINA CARL

Carina Carl er utdannet klinisk psykolog (cand. psych.) og har et selvstendig foretak hvor hun samarbeider tett med Falck Healtcare Norge. Gjennom sitt foretak Carina Carl AS tilbyr hun individuell terapi, samt kurs og foredrag for privatpersoner og mot næringslivet. I tillegg underviser hun gruppetimer i kondisjonstrening og yoga.

Carina har en 2-årig videreutdannelse i Kognititv Terapi og tar for tiden en 5-årig spesialistutdanning med fordypning i Klinisk Arbeidspsykologi. I tillegg er Carina utdannet innen personlig trening, gruppetrening, yoga og mindfulness.

Carina brenner for å gjøre psykologi tilgjengelig for folk flest, og for arbeidslivet. Hun er spesielt engasjert i lettere psykiske lidelser, og har flere års erfaring med diverse kurs og foredrag både for bedrifter og privatpersoner.